Danijel Zlatkovic

POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

  e- PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

   

  1. Agencija MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD, Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija, matični broj: 67349016, PIB: 114137492 (u daljem tekstu: Agencija) poštuje privatnost Korisnika Sajta i Polaznika Video kursa i vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti isključivo u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je sastavni deo Uslova korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) koji su objavljeni na internet adresi https://danijelzlatkovic.com i koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
  2. Putem ovog obaveštenja Agencija obaveštava fizička lica o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti koje sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  3. Ukoliko fizičko lice nije saglasno sa bilo kojom odredbom ovog Pravilnika, potrebno je da se ne registruje kao Polaznik Video kursa, odnosno da Agenciji ne dostavlja podatke o ličnosti.
  4. U cilju zaštite privatnosti Polaznika Video kursa, Agencija postupa u skladu sa primenjivim propisima i pristankom lica (onda kada je taj pristanak potreban u skladu sa zakonom). U vezi sa tim, Agencija može povremeno menjati odredbe ovog Pravilnika, u kom slučaju će obezbediti da ažurirana odnosno važeća verzija bude dostupna na Sajtu https://danijelzlatkovic.com
  5. Nastavkom korišćenja Sajta Agencija smatra se da je lice pročitalo i razumelo važeći Pravilnik, i da je nakon čitanja i razumevanja pristalo na njegovu primenu.
  6. Na ovaj Pravilnik, kao i na njegove eventualne izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.
  7. Podaci o rukovaocu:
   • Rukovalac podacima o ličnosti je:
   • Poslovno ime: MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD
   • Adresa sedišta: Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija
   • Matični broj: 67349016
   • PIB: 114137492
   • E-pošta: [email protected]
   • Šifra delatnosti: 5911 – Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
  8. Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
   • MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD
   • Adresa sedišta: Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija
   • Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00h do 17:00h
   • Telefon +381642702764
   • Email: [email protected]
  9. Podatke o ličnosti Agencija prikuplja na sledeće načine: direktno od fizičkog lica, kada nam lice neposredno dostavi svoje podatke poštom, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem ili automatski, prilikom korišćenja Sajta, u kom slučaju Agencija upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.
  10. Agencija prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade. Za svaku obradu koju Agencija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.
  11. Agencija određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, tako da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Na primer, Agencija može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na Sajtu.
  12. Podaci koji se obrađuju:
  • Ime, prezime, elektronska adresa, i/ili poštanska adresa, i/ili broj telefona
  • Korisničko ime i lozinka za profil na Sajtu
  • Ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.
  • Ime, prezime, kontakt podaci, podaci o kupljenom Video kursu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacije
  • Podatak o izabranim podešavanjima prema kojima se prikazuje Sajt
  • Identifikacioni podaci korisničkog uređaja putem kojeg pristupa internet stranici (tzv. Jedinstveni identifikator uređaja), vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa uređaja, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup internet stranici
  1. Svrha obrade podataka:
  • Komunikacija sa Korisnikom – odgovaranje na pitanja i zahteve koje primamo putem kontakt forme na Sajtu ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)
  • Kreiranje korisničkog profila na Sajtu putem kojeg može biti omogućena elektronska isporuka digitalnog sadržaja (kupovina Kursa)
  • Realizacija elektronske prodaje Video kursa, odnosno pružanje usluge posredovanja u neformalnoj edukaciji, namenjene punoletnim licima i realizacija ugovornog odnosa uspostavljenog pristankom na Uslove korišćenja
  • Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa
  • Obezbeđivanje funkcionalnosti Sajta u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja Sajta
  • Tehničko administriranje Sajta i obezbeđivanje da se sadržaj Sajta optimalno prikazuje na uređaju koji koristite
  • Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca i Korisnika Sajta, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje Sajta, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe
  • Utvrđivanje trendova i unapređivanje Sajta, tržišnog nastupa Agencije i servisa statističke i analitičke svrhe

   

   

  1. Pravni osnov obrade:
  • Legitimni interes da se upravlja servisom za Korisnike i da se na adekvatan način odgovari na pitanja i zahteve Polaznika
  • Legitimni interes da se obezbedi personalizovano korisničko iskustvo, zaključenje ugovora o prodaji na zahtev Korisnika
  • Izvršenje ugovornog odnosa zasnovanog prema odredbama Uslova korišćenja, i poštovanje pravnih obaveza Agencije (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu), pružanje usluge posredovanja u neformalnoj edukaciji (kupovina Kursa)
  • Legitimni interes da se posetiocima Sajta obezbedi mogućnost kartičnog plaćanja
   1. Agencija neće nikada namerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali se ne može isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane fizičkih lica. Ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica dođe do informacije da su Agenciji dostavljeni podaci tog maloletnog lica, potrebno je da nas o tome bez odlaganja obavesti kako bi Agencija preduzeli odgovarajuće mere i prekinula dalju obradu ovih podataka, a prikupljene podatke uništila.
   2. Sajt Agencije koristi “cookie” podatke da bi obezbedila najbolje korisničko iskustvo. Ti podaci omogućavaju Agenciji da, na primer, prikažemo sadržaj Sajta na adekvatan način na svakom korisničkom uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg joj se pristupata, ili da prilagodi sadržaj korisničkim podešavanjima i/ili interesovanjima. Kolačići nisu štetni po Korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.
   3. Agencija ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, krivična dela i prekršaje, mere bezbednosti i druge mere koje izriču sudovi. U tom smislu posetioci i polaznici se obavezuju da Agenciji ne otkrivaju i ne šalju ove podatke.
   4. Korisničke podatke Agencija čuva samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ih bezbedno uklanja iz svojih sistema i briše.
   5. Svi podaci o polaznicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u Agenciji odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
   6. Agencija ne prikuplja podatke o platnoj kartici, osim podataka čije prikupljanje je zahtevano od strane procesora platnih kartica u skladu sa standardom 3DPayHosting modela obezbeđenog od strane Banca Intesa a.d. Beograd.
   7. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Agenciji ili trećim licima.

   

  U Beogradu, 23.02.2024. godine